Historiku shkolles

SHMK “Niko Nestor” eshe institucion i arsimit te mesem i cili perfshin nxenesit nga Struga dhe me gjere. Ndodhet ne pjesen periferike veriore te qytetit, perbri kryqezimit te rrugeve magjistrale.
Shkolla eshte themeluar fillimisht si shkolle teknike e ndertimit ne vitin 1960 me kater paralele ne gjuhen maqedone, e cila ka pesuar shume transformime, gjate zhvillimit te saj 50 vjeqar. Ne zhvillimin e tij ne dekada ky institucion nga viti i themelimit deri ne vitin 2006 shenon rritje te vazhdushme ne raport me llojin dhe numrin e profileve arsimore, ne numrin e nxenesve dhe gjuheve ne te cilat kryhet mesimi, SHMK “Niko Nestor” - Struge ka qene institucioni i vetem i arsimit te mesem ne komune me 2700 nxenes ne tre gjuhe mesimore nga arsimi i pergjithshem dhe profesional.Per shkak te vellimit dhe kompleksitetit te shkolles ne vitin 2006, dhe vendim te Ministris se arsimit dhe shkences dhe keshillit te komunes se Struges, u realizua ndarja e SHMK “Niko Nestor”, sipas llojit te arsimit.
Sote, SHMK “Niko Nestor” Struge paraqet institucion bashkekohore edukativo-arsimor ne te cilin arsiomohen 1600 nxenes, permes programeve arsimore dhe programeve per arsimim profesional tre dhe kater vjeçar.

 

 

 

O

L

L

L

M

L

Drejtori:Nikolla Zaturoski

Biografi e shkurtër
I lindur më 02.06.1974 në Strugë me vendabnim në fshatin Vranishtë.
Shkollimin e filloj në vitin 1981 në moshën shtatë vjeçare filloj në shkollën fillore “Dedo Lazar Carkoski” të fshatit Vranishtë-Strugë. Përfundon klasën e katërt në të njëjtën shkollë dhe më pas u regjistrua në shkollën fillore “Josip Broz Tito” ku dhe përfundon shkollimin fillor.
Shkollimin e mesëm (gjimnaz) regjistrohet në SHMK “Niko Nestor”-Strugë në vitin 1989/90, ku dhe mbaron në vitin 1993. Me rezultate të mira regjistrohet në Fakultetin natyror-matematikë në Shkup në universitetin “Kirili dhe Metodij”, kur në 19.04.1999 diplomon në institutin e matematikës ku merr dhe titullin profesor i diplomuar i matematikës.
Në 01.09.1999 fillon përvojën e punës si mësimdhënës i lëndës së matematikës në SHMK “Niko Nestor”-Strugë, ku punon në këtë vend pune deri në 20.06.2009 ku emërohet edhe si drejtor i SHMK “Niko Nestor” deri në 30.08.2010 ku me vetëdëshirë jep dorëheqje nga funksioni si drejtor për shkak të funksionit të tij si këshilltar në komunën e Strugës në periudhën prej viti 2009-2013.
Pas dorëheqjes përsëri punon si mësimdhënës i matematikës dhe njëkohësisht edhe ndihmës drejtori në SHMK Gjimnazi “Dr.Ibrahim Temo”-Strugë.
Në vitin 2013 përsëri zgjidhet si këshilltar në komunën e Strugës deri në 06.08.2014 ku përsëri merr detyrën si drejtor i SHMK “Niko Nestor”-Strugë.

Linke

http://mon.gov.mk/index.php/AL/ http://www.bro.gov.mk
http://www.codeblocks.org/downloads/26 http://prasanjaeksterno.dic.edu.mk/ http://konkursi.mon.gov.mk/ http://sportskiigri.mon.gov.mk/ http://matura.gov.mk/ http://fondzainovacii.mk/ http://fondzainovacii.mk/ http://www.nauka.mon.gov.mk/index.php?lang=mkhttp://struga.gov.mk/index.php/mk/

 

EU - linke

http://www.eun.org/ http://www.etwinning.net/en/pub/index.htm