ge carousel by WOWSlider.com v7.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DREJTIMI EKONOMI, DREJTSI DHE TREGTI
Teknik i ekonomise
Aftesimi i nxenesve per :
Pune ekonomike
Udheheqje dhe menaxhim biznesi
Ceshtje kontabiliste financiare
Lidhja e teorise me praktiken
Marketingun i biznesit.
Kushtet per pune:
Mesim kabinetik

Pajisje kompjuterike