body { background-image: url(images/going-green.png); }

Drejtimi i elektroteknikes

Elektroteknik për teknik automatike dhe kompjuterike

 

 

Drejtimi eshte hapur ne vitin 2009/2010.

Numri i nxenesve te regjistruar ne vitin shkollor 2009/2010 ka qene 60 nxenes.

Ne gjeneraten e pare ka pasur 2 paralele ne drejtimin elektroteknik dhe ate ne dy gjuhe Shqip dhe Maqedonisht.Ne drejtimin tone nxenesit aftesohen per teknik automatik dhe kompjuterik. Pas mbarimit te arsimit te mesem nxenesit mund te gjejne punesim me lehte si dhe mund te behet edhe vete punesimi. Per drejtimin tone ka interesim shume te madh dhe me tutje shpresojme qe do te jemi me te aftesuar dhe do ta ndjekim hapin me zhvillimin e teknologjise bashkekohore

Mesimdhenesit

Skender Bekteshi

Hajrie

Lirim Bekteshi

Lindur:10.10.1967-Veleshte- Struge

Diplomuar ne UT

ing.dip. i elektronikes-shkencat kompjuterike

Fatos Kolonja

Erestina Bojku

Erestina Bojku