KIMI1 KIMI2 KIMI3 KIMI4 KIMI5 KIMI6
image carousel by WOWSlider.com v7.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хемиско-технолошката струка има 2 профила: хемиски техничар и произведувач на хемиски и козметички производи. За секој профил се отвараат по 2 класа(2 на македонски наставен јазик, а 2 на албански). Оваа струка располага со соодветна опрема и лабораторија во која учениците практично ги стекнуваат своите знаења.