mjeksi1 mjeksi2 mjeksi3 mjeksi4 mjeksi5 mjeksi6 mjeksi7 mjeksi8 mjeksi9 mjeksi10 mjeksi11 mjeksi12 mjeksi13
image carousel by WOWSlider.com v7.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Здраствената струка има 1 профил: медицинска струка. За овој профил се отвараат 2 класа (1 на македонски наставен јазик, а 1 на албански),а интересот на учениците е голем. Учениците покрај теоретските знаења, се стекнуваат и со практични знаења во Здраствениот дом во Струга. Учениците во оваа струка може да се стекнат со знаења од областа на медицината.