NDERTIMTARI E LARTE1 NDERTIMTARI E LARTE2 NDERTIMTARI E LARTE3 NDERTIMTARI E LARTE4 NDERTIMTARI E LARTE5 NDERTIMTARI E LARTE6 NDERTIMTARI E LARTE7 NDERTIMTARI E LARTE8 NDERTIMTARI E LARTE9 NDERTIMTARI E LARTE10
image carousel by WOWSlider.com v7.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Градежната струка има 3 профили: градежен техничар, геодетски техничар и архитектонкси техничар. За секој профил секоја година се отвораат по 2 класа (3 на македонски наставен јазик, а 3 на албански). Училиштето за секој профил има обезбедено соодветна опрема со цел учениците да имаат квалитетна практична настава. Учениците од оваа струка, може да се пофалат со освоени награди на државни и меѓународни натпревари. Во оваа струка, учениците може да се стекнат со знаења од повеќе области како што се: архитектурата, техничкото цртање, градежништвото, геодезијата и друго.