11 22 33 44 55 66
image carousel by WOWSlider.com v7.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текстилно-кожарската струка има 1 профил: конфекциски техничар. За овој профил се отвораат 2 класа, по 1 за секој наставен јазик. Своите знаења учениците ги стекнуваат во соодветна работилница.