Градежно-геодетска струка

Градежно-Геодетска Струка

Профил: архитектонски техничар, градежен техничар

Сонувате за нов дом и како тој би изгледал?
Архитектонските техничари ќе ви помогнат како вашиот сон да стане реалност.

Информации

СОУ „Нико Нестор“ Струга за потребите на практичната работа на архитектонски техничар соработува со:
-АД Илинден Струга
-“Македонија пат Струга
-ХЕЦ Глобочица
-“КНАУФ“ Дебар

Градежно-геодетската струка покрај тоа што е една од најстарите струки во училиштето, туку е и една од најатрактивните не само за учениците од Општината туку и за учениците од целиот регион.

Градежно-Геодетска Струка

Профил: геодетски техничар

Кабинетот по геодезија располага со:
-училници за теоретска настава и училница за практична настава
-полигонска мрежа стабилизирана во дворот на училиштето која се користи за реализација на часови по практична настава, односно теренски вежби
-современи геодетски инструменти наменети за реализација на геодетски мерења
-инструменти за цртање и дигитално пресметување на површини

Ако сакаш да бидеш прецизен биди геодет

Геодетите се оспособуваат за:
-геодетски мерења во различни геодетски мрежи
-користење на различни геодетски инструменти
– геодетски работи поврзани со катастарот, инженерската геодезија и  фотограметријата.

Scroll to Top