Еколошка секција

Еко акција во училиштето

Соодветни активности за Денот на пролетте на СОУ“Нико Нестор“. Да покажеме дека можеме да имаме поодговорен однос во зачувување на нашата околина. Учениците,професорите и членовите на училишната заедница, дадоа свој придонес и пример во раазубавување на училишниот двор

Global education week 

Scroll to Top