На 6.09.2021 и 7.9.2021 како дел од проектот “Вештини за утре” од програмата Еразмус+, Клучна акција 1 – Мобилност на ученици од стручно образование и обука со регистарски број 2020-1-МК01-КА102-077629, проект координаторот – професорката Светлана Ѓуроска одржа онлајн подготвителни состаноци со 5 те ученици од СОУ Нико Нестор Струга, избрани да учествуваат на мобилноста во Повоа де Варзим, Португалија во период од 21.9.2021 до 5.10.2021 на практична работа во познати компании од својата област. Проект координаторот ги запозна учениците и ја објасни целта на мобилноста. На состаноците присуствуваше и професорката по англиски јазик Наде Клечкароска, која беше задолжена за јазичната подготовка.

Во рамките на Eразмус+ проектот “Вештини за утре”, поддржан од Нацоналната агенција за европски образовни програми и мобилност, клучна акција 1- мобилност на ученици во стручно образование и обука, во период од 21.9.2021 до 6.10.2021 во Повоа де Варзим, Португалија, 5 ученици од СОУ Нико Нестор Струга од економско-правна и трговска струка, медицина и електротехничка струка изведуваа практична настава во познати компании во оваа земја. Покрај зголемување на компетенциите на учениците во рамки на струката со размена на искуства и знаења, учениците имаа можност да ги запознаат и културно историските знаменитости на Португалија со посета на позначајните места во Порто, Брага и Повоа де Варзим.

Учениците учесници во проектот Еразмус+, клучна акција 1, мобилност на ученици во стручно образование и обука и тоа: Марина Балоска и Хана Бектеши од медицинска струка, Бојана Коцоска и Рона Татеши од економско-правна и трговска струка и Марија Дејкоска од електротехничка струка извршија дисеминација на стекнатите вештини стекнати за време на мобилноста во Португалија во периодот од 21.09.2021-05.10.2021 на останатите ученици од нивната струка, како дел од проектот “Вештини за утре” ( Skills for tomorrow).

Учениците учесници во проектот Еразмус+, клучна акција 1, мобилност на ученици во стручно образование и обука извршија дисеминација на знаењата и вештините стекнати за време на мобилноста во Португалија во периодот од 21.09.2021-05.10.2021 како дел од проектот “Вештини за утре” ( Skills for tomorrow) . Учениците на своите врсници од средните училишта СОУ “Нико Нестор” и СОУ “Д-р.Ибрахим Темо” од Струга, како и на учениците од основните училишта ООУ “Јосип Броз Тито” и ООУ “Браќа Миладиновци” од Струга и ООУ “Страшо Пинџур” од Вевчани ги запознаа со придобивките од проектот и им поделија промотивен материјал.

Учениците учесници во проектот Еразмус+, клучна акција 1, мобилност на ученици во стручно образование и обука извршија дисеминација на стекнатите знаења и вештини на локаУчениците учесници во проектот Еразмус+, клучна акција 1, мобилност на ученици во стручно образование и обука извршија дисеминација на стекнатите знаења и вештини на локални приватни компании од својата област и тоа: Марина Балоска и Хана Бектеши од медицинска струка посетија приватни здравствени установи, Бојана Коцоска и Рона Татеши од економско-правна и трговска струка посетија сметководствени бироа и Марија Дејкоска од електротехничка струка посети компании за продажба и сервис на компјутери и IKT услуги. Ученичките ги запознаа фирмите со стекнатите вештини за време на мобилноста во Португалија во периодот од 21.09.2021-05.10.2021 како дел од проектот “Вештини за утре” ( Skills for tomorrow) и им поделија промотивен материјал.

Градоначалникот на Општина Струга, Рамис Мерко го посетија група ученици од економско-правна и трговска струка, медицина и електротехничка струка од СОУ “Нико Нестор” – Струга, при што го запознаа со Еразмус+ проектот: Вештини за утре (Skills for tomorrow) и мобилноста која ја реализираа во периодот од 21.09.2021-05.10.2021. Хана Бектеши, Бојана Коцоска, Рона Татеши и Марија Дејкоска му поделија промотивен материјал на градоначалникот и му ги пренесоа искуствата, новите знаења и вештини кои ги стекнаа за време на двонеделната мобилност во Португалија, во кој период учениците реализираа практична работа во познати компании од својата област.

На 30.11.2021 во просториите на СОУ “Нико Нестор ” Струга се одржа дисеминација на Еразмус+ проектот: Вештини за утре ( Skills for tomorrow). Дисеминацијата на стекнатите вештини и знаења ја вршеа учениците учесници во проектот (Марина Балоска, Хана Бектеши, Бојана Коцоска, Рона Татеши и Марија Дејкоска) под водство на проект координаторот – професорката Светлана Ѓуроска. На настанот прва зеде збор директорката Кети Јанкоска која ги поздрави присутните и ги повика учесниците на максимално пренесување на новите вештини на останатите ученици во нашето училиште. На дисеминацијата преку Power Point презентација, видео и промотивен материјал учениците под водство на проект координаторот ги пренесоа искуствата, новите знаења и вештини стекнати за време на мобилноста во Португалија во периодот од 21.09.2021-05.10.2021, во кој период учениците реализираа практична работа во познати компании од својата област. Исто така, учениците учесници во мобилноста им ги презентираа на присутните позначајните културно-историски знаменитости во Повоа Де Варзим, Брага, Гуимарес и Порто, кои ги посетија за време на викендите, како и им ја доловија Португалската традиција и култура на останатите ученици и наставници присутни на дисеминацијата. На настанот проект координаторот им додели Europass сертификати на учесниците во мобилноста, а учесниците го поделија промотивниот материјал на присутните ученици и наставници.