Распоред на Часови 2020

Распоред на Часови 2020

Нико Нестор Прва година Смена А

Read more

Насоки од мон за настанатата COVID-19 Пандемија

Информација до директори за спроведување обукаDownload Препораки за онлајн наставаDownload

Read more

Распоред На часови

Смена А 2020 со прва праксаDownload Смена А 2020 со прва праксаDownload Смена Б 2020 со прва праксаDownload Смена Б…

Read more
Завршна сметка за календарската 2019 г

Завршна сметка за календарската 2019 г

Завршна сметка за календарската 2019 г . Download

Read more