Распоред На часови

Смена-А-2020-со-прва-пракса_groups_time_vertical-2Download Смена-А-2020-со-прва-пракса_teachers_time_horizontalDownload Смена-Б-2020-со-прва-пракса1_groups_time_verticalDownload Смена-Б-2020-со-прва-пракса1_teachers_time_horizontalDownload

Read more
Завршна сметка за календарската 2019 г

Завршна сметка за календарската 2019 г

Завршна сметка за календарската 2019 г . Download

Read more

Струки

Економска, правна и трговска струка

Градежно-геодетска струка

Здравствена струка

Хемиско-технолошка струка

Текстилно-кожарска струка

Електротехничка струка

Угостителско-туристичка струка

Нико Нестор во бројки

7

СТРУКИ

1300

ВКУПЕН БРОЈ НА УЧЕНИЦИ

314

ВКУПЕН БРОЈ НА МАТУРАНТИ ЗА 2020

133

ВКУПЕН БРОЈ НА НАСТАВНИЦИ

Што велат луѓето за училиштето

Како луѓето се изразуваат за училиштето.