Текстилно-кожарска струка

Текстилно-Кожарска Струка

Конфекциски техничар

Учениците се оспособуваат за :

Подготвување и организација на технолошкиот процес во текстилната индустрија за изработка на облека
Контрола и набљудување на продуктот
Работа во текстилната индустрија
Користење и грижа за машините за шиење
Самостојна работа во изработка на облеката
Естетски изглед

Остварување на модните трендови низ светот
Поврзување на теоријата со праксата
Учениците учат:
Да бидат креатори на модата
Да подготвуваат модни ревии
Да креираат сезонски модели
Да учествуваат на саеми и да ги претстават своите модели
Да започнат сопствен бизнис
Соработуваат со други организации и модни куќи

ИСКОРИСТИ ГО ТВОЈОТ ТАЛЕНТ ЗА ДА БИДЕШ МОДЕЛАР

Scroll to Top