Угостителско-Туристичка Струка

Келнер

Од учебната 2009/2010 година во СОУ Нико Нестор Струга за прв пат е отворена угостителско туристичката струка

Имајќи во предвид дека Струга е едно од најатрактивните туристички места, со многу хотели и туристички објекти, секогаш ќе постои потреба од професионални угостители кои истовремено ќе бидат конкурентни на туристичкиот пазар.