јуни

Проектот „Сајбер безбедност и заштита на стари лица и тинејџери“ на здружението Подготвеност за Европа е насочен кон зголемување на свеста и компетентноста кај тинејџерите и старите лица за сајбер безбедност од можните Интернет ...