Проектот „Сајбер безбедност и заштита на стари лица и тинејџери“

Проектот „Сајбер безбедност и заштита на стари лица и тинејџери“ на здружението Подготвеност за Европа е насочен кон зголемување на свеста и компетентноста кај тинејџерите и старите лица за сајбер безбедност од можните Интернет закани со кои се соочуваат во нивниот секојдневен живот. Преку спроведување на овој проект се зголемува компетентноста на старите лица и на тинејџерите за безбедно користење на интернетот.Како дел од проектот ЦЕТ, ја имаме едукативната игра за тинејџери Сајбер Лило, која е достапна на Play Store.Сајбер Лило е едукативна онлајн игра наменета за тинејџери на возраст од 12 до 18 години, за да научат како да ги идентификуваат главните ризици на кои се изложени кога комуницираат онлајн.Преку игра и на забавен начин, учениците можат лесно и со поголем интерес да ја совладаат темата за сајбер безбедност и заштита.Во проектот беа вклучени 70 ученици од СОУ „Нико Нестор” – Струга во две групи. На македонски наставен јазик, ментор: Билјана Стојаноска-Наумоска и албански наставен јазик, ментор: Вотим Ала. Во периодот април-јуни, учениците посетуваа он-лајн обуки организирани во 6 модули на теми поврзани со сајбер безбедноста. Дел од обуката беше играње на играта Cyber Lilo. Играта освен образовен имаше и натпреварувачки карактер. По завршувањето на модулите на сите ученици им беа доделени сертификати, а победниците од двете групи, Аријан Ќамиловски и Ерина Далипи, добија награди од организаторот.Повеќе за активноста можете да прочитате на веб страната https://re2020.org.mk/mk/ и ФБ профилот на организаторот https://www.facebook.com/ReadinessForEuropeНовата верзија на Cyber Lilo 2 е одобрена од Play Store. Сега едукативната игра е збогатена и поинтересна со дополнителни прашања и можност учениците да продолжат да учат за областа на сајбер безбедноста.

Leave a Comment

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

Scroll to Top