Со неверување ја примивме веста за ненадејната смрт на нашиот колега Радован Кукоски. Постојано посветен на работата, секогаш близок со колегите и учениците, секогаш полн со енергија и ведрина.Имаше разбирање за сите. Колега кој ...