The Blog

Во рамките на Eразмус+ проектот “Знаење за иднината” ( Knowledge for the future), поддржан од Нацоналната агенција за европски образовни програми и мобилност, клучна акција 1- мобилност на наставен кадар во училишно образование, во периодот од 7.3.2022 до 11.3.2022 во Гозо, Малта 3 претставници од СОУ “Нико Нестор” – Струга учествуваа на обука на тема ” Lidership, educational quality and inovation”. Во рамки на обуката беше реализирана и една студиска посета на училиштето “Gozo College Sannat Primary school and Special unit”, а наставниците покрај зголемување на своите компетенции од областа на иновативното лидерство и подигнување на квалитетот во образовниот процес, имаа можност да ги запознаат и културно историските знаменитости на Гозо и Малта со посета градовите Викторија, Валета и Мдина.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Your Comment*

Name*

Email*

Website