The Blog

ДЕН НА ДИЈАБЕТ 14.11.2022 Учениците од средното општинско училиште “НИКО НЕСТОР”од Струга го одбележаа денот на дијабет под менторство на активот од здравствена струка. Мереа шеќер,даваа совети за негово регулирање.Се делеа флаери од здравствено воспитен карактер. Сакаме да изразиме голема благодарност до спонзорите од Виталиа.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Your Comment*

Name*

Email*

Website