The Blog

Niko Nestor hero në kohën e tij.Inspirim per ne që të besojmë,të krijojmë dhe të bëhemi më të mirë dhe më të suksesshëm.Urime festën-Ditën e Patronatit,ditë në të cilën ne e vërtetojmë se sa e rëndësishme është të jesh pjesë e SHMK” Niko Nestor”,Strugë dhe misionit të kësaj shkolle: të krijojmë një rini të arsimuar dhe të suksesshme.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Your Comment*

Name*

Email*

Website