Regjistrohu në shkollën e mesme në 4 hapa!   Klikoni në linkun që ju çon në aplikacionin onlinehttps://e-uslugi.mon.gov.mk Plotësoni të dhënat e nevojshme dhe bashkëngjitni dokumentet e kërkuara Klikoni Apliko Printoni certifikatën që duhet të dorëzoni në shkollën e ...