Articles posted by uhrkc

Dita e Diabetit 14.11.2022 Nxënësit e SHMK “Niko Nestor”Strugë shënuan Diten e diabetit nën mbikqyrjen e mentorëve të aktivit të mjekësisë.Bën matjen e sheqerit,dhanë këshilla.Shpërndan fletushka me karakter edukativo shëndetësor.Një falenderim i veçant për ...
 Regjistrohu në shkollën e mesme në 4 hapa!   Klikoni në linkun që ju çon në aplikacionin onlinehttps://e-uslugi.mon.gov.mk Plotësoni të dhënat e nevojshme dhe bashkëngjitni dokumentet e kërkuara Klikoni Apliko Printoni certifikatën që duhet të dorëzoni në shkollën e ...