Articles posted by uhrkc

 Regjistrohu në shkollën e mesme në 4 hapa!   Klikoni në linkun që ju çon në aplikacionin onlinehttps://e-uslugi.mon.gov.mk Plotësoni të dhënat e nevojshme dhe bashkëngjitni dokumentet e kërkuara Klikoni Apliko Printoni certifikatën që duhet të dorëzoni në shkollën e ...
Në datë 30.11.2021 në ambientet e SH.M.K “Niko Nestor”- Strugë u mbajt shpërndarja e projektit Erasmus + "Aftësitë për nesër". Shpërndarja e shkathtësive dhe njohurive të fituara u krye nga nxënëset pjesëmarrëse në projekt ...
Me pikëllim ndajmë lajmin e vdekjes të papritur të kolegut tonë Radovan Kukovski.Gjithmonë i përkushtuar në punë,i afërt me kolegët dhe nxënësit,shpërndante. energji pozitive përreth tij.Veçanërisht ishte i angazhuar në profesionin dhe drejtimin e ...