orarin e shkollës

Shift A 2020 me praktikën e parëDownload Shift A 2020 me praktikën e parëDownload Shift B 2020 me praktikën e…

Read more

Udhezimet e MAS per Pandemine COVID-19

Informim drejtorëve për zbatimin trajnimDownload Rekomandime për mësimdhënie në internetDownload

Read more
llogaria perfundimtare per vitin kalendarik 2019

llogaria perfundimtare per vitin kalendarik 2019

LLOGARIA PERFUNDIMTARE PER VITIN KALENDARIK 2019Download

Read more

Drejtime që shkolla jonë i ofron

Drejtimi ekonomi, drejtësi dhe tregëti

Drejtimi ndërtimtari-gjeodezi

Drejtimi shëndetësor

Drejtimi kimi-teknologji

Drejtimi i tekstilit dhe lëkurës

Drejtimi elektroteknik

Drejtimi i hotelierisë

Niko Nestori me numra

7

GJITHSEJ DREJTIME

1300

GJITHËSEJ NXËNËS

314

GJITHËSEJ MATURANTË 2020

133

GJITHËSEJ ARSIMTARË

Çfarë thonë njerëzit për shkollën

Si shprehen njerëzit për shkollën.

Abonohu në Newsletter-in tonë