Kurse që shkolla jonë i ofron

Drejtimi ekonomi, drejtësi dhe tregëti

Drejtimi ndërtimtari-gjeodezi

Drejtimi shëndetësor

Drejtimi kimi-teknologji

Drejtimi i tekstilit dhe lëkurës

Drejtimi elektroteknik

Drejtimi i hotelierisë

Niko Nestori me numra

7

GJITHSEJ KURSET

2700

GJITHSEJ STUDENTËT

100000

GJITHSEJ MATURANTËT

50

GJITHSEJ ARSIMTARËT

Çfarë thonë njerëzit për shkollën

Si shprehen njerëzit për shkollën.

Abonohu në Newsletter-in tonë