Со над 2700 ученици и над 50 професори

Едно од најдобрите

средни училишта во регионот

СОУ „Нико Нестор“ - Струга

Со над 2700 ученици и над 50 професори

Едно од најдобрите

средни училишта во регионот

СОУ „Нико Нестор“ - Струга

Со над 2700 ученици и над 50 професори

Едно од најдобрите

средни училишта во регионот

СОУ „Нико Нестор“ - Струга

Едно од најдобрите

нашето средно училиште

СОУ „Нико Нестор“ - Струга

Едно од најдобрите

нашето средно училиште

СОУ „Нико Нестор“ - Струга

Едно од најдобрите

нашето средно училиште

СОУ „Нико Нестор“ - Струга

Едно од најдобрите

студирајте со експерти

СОУ „Нико Нестор“ - Струга

Едно од најдобрите

студирајте со експерти

СОУ „Нико Нестор“ - Струга

Едно од најдобрите

студирајте со експерти

СОУ „Нико Нестор“ - Струга

Formojm liderët e së ardhmes

Ne ndezim pasionet, zhbllokojmë potencialin.

Rruga drejt përsosmërisë fillon këtu.