Drejtimi ekonomi, drejtësi dhe tregëti

Drejtimi Ekonomi, Drejtësi dhe tregëti

Teknik i ekonomisë

Aftesimi i nxenesve për :

Punë ekonomike
Udhëheqje
dhe menaxhim biznesi
Cështje
kontabiliste financiare
Lidhja
e teorisë me praktikën
Marketingun
i biznesit.

Informacione

Nxënesit mësojne: 

Si të bashkëpunojmë dhe
komunikojmë me tjerët,
Si të fillohet biznesi (bazat e
biznesit),
Si te udhehiqet biznesi,
Si te aftesohen per shkollim te
metutjeshem

Kushtet për punë:

Mësim kabinetik
Pajisje kompjuterike

Scroll to Top