Drejtimi elektroteknik

Drejtimi Elektroteknik

Elektroteknik për teknikë kompjuterike dhe automatike

Në gjeneratën e parë ka pasur 2 paralele në drejtimin elektroteknik dhe atë në dy gjuhë Shqip dhe Maqedonisht.

Në drejtimin tonë nxënësit aftësohen për teknik automatik dhe kompjuterik. Pas mbarimit të arsimit të mesëm nxënësit mund të gjejnë punësim më lehtë si dhe mund të bëhet edhe vetë punësimi. Për drejtimin tonë ka interesim shumë të madh dhe më tutje shpresojmë që do të jemi më të aftësuar dhe do ta ndjekim hapin me zhvillimin e teknologjisë bashkëkohore.

Scroll to Top