Drejtimi Hotelieri – Turizëm

Kamarier

Që nga viti shkoller 2009-2010 ne kuadër të SHMK “Niko Nestor” – Strugë, funksionon drejtimi hoteleri dhe turizëm.

Duke pasur parasysh se Struga është një vend turistik ku operojnë shumë objekte hotelerike, gjithmon ka ekzistuar nevoja për një shërbim të mirfillt dhe professional që të jemi sa më konkurent në tregun turistik dhe me kërkesë të objekteve hotelerike, u krijuan kushtet për hapjen e një paralele për pregaditjen e kuadrit për këtë profil, të cilëve ju jepet mundë[sia për punësim ne vetë objektet hotelerike.

Gjatë funksionimit pesë vjecar janë arritur suksese ne pregatitjen e këtyre kuadrove të cilët pas diplomimit menjëher janë kyçur me sukses në objektet hotelerike.