Drejtimi i tekstilit dhe lëkurës

Drejtimi  Tekstil – Konfeksioner

Teknik i konfeksionit

Nxënësit aftësohet :

– Përgatitjen dhe organizimin e procesit teknologjik në industrinë e tekstilit për punimin e veshjes
– Udheheqjen dhe mbikqyrjen e prodhimit
– Punësimin e tyre ne te ardhmen në industrine e tekstilit
– Shkollimin e tyre të mëtejshem në të ardhmen
– Përdorimin dhe mirëmbajtjen e makinave dhe të stabilimenteve
– Punimin në menyre të pavarur të veshjes
– Shprehje estetike

– Realizimin e ecurive të reja të modës te ne dhe në botë
– Lidhjen e mesimit teorik në punën praktike

Nxenesit mesojne:
– Të bëhen kreatorë të modës
– Të realizojnë njohurit e tyre për modën në vepra të përgatisin modele për revyte e modes
– Të përgatisin kolekcione  sezonale të modes
– Të marrin pjese në panagjyre duke i prezantuar modelet e tyre
– Të fillojnë biznesin e tyre
– Të bashkepunojne me ndërmarjet e tekstilit nga rajoni

SHFRYTËZOJE TALENTIN TËND, BËHU MODELUES

Scroll to Top