Gara

Raport i pjesëmarrjes në garat e

Shkolla e Mesme “Niko Nestor" Struga në vitin akademik 2018/19

-Pjesëmarrje në Panairin e kompanive shkollore në Shkup (çertifikatë pjesëmarrjeje për studentë të vitit të tretë në ekonomi, drejtësi dhe tregti)

– Në 43 ndeshje pas Ndihmës së Parë të organizuar nga Kryqi i Kuq Strugë, skuadra e shkollës së mesme nga shkolla e mesme “Niko Nestor" Struga fitoi vendin e parë.

– vendi i dytë dhe i tretë në konkursin komunal në anglisht

-Në intervistën arsimore – MASSUM 2019 – Konkurrenca shtetërore e shkollave të mesme profesionale, shkolla e mesme “Niko Nestor" Struga fitoi rezultatet e mëposhtme

Intervistë për punë (mësim në gjuhën maqedonase) Vendi

Plani i marketingut (udhëzim alb) Unë e vendos

Plani i marketingut (mësimi maqedonas) Vendi II

Fotografia (mësimi maqedonas) Vendi II

Qëndrim (përbërje e përzier) vend II

-Awardmimi II në Konkurrencën Shtetërore në Biologji

– Nga gjithsej 50 aplikantë që kishin për detyrë të ofrojnë një zgjidhje inovative për uljen e ndotjes së ajrit, nxënësit e shkollës së mesme “Niko Nestor" Strugë u zgjodhën në top 10.

– vend i dytë në konkursin shtetëror për konceptin më të mirë të biznesit

– Në konkursin rajonal për studentë të profesionit kimiko-teknologjik, studentë të shkollës së mesme “Niko Nestor" Struga morën pjesë në katër kategori: provë, eksperiment, prezantim dhe përgatitje të produkteve të gatshme dhe të vendosur në konkursin shtetëror në të gjitha kategoritë. Në Konkurrencën Shtetërore, profesioni kimiko-teknologjik arriti rezultatin e mëposhtëm

Vendi II në kategorinë e eksperimentit të kimisë

Testi i vendit II

renditja e përgjithshme vendi II

– Konkurrenca shtetërore për inxhinierinë elektrike – vendi i 2-të

-Sk konkurrencë hendbolli për burra – Vendi i parë

Scroll to Top