orarin e shkollës

Shift A 2020 me praktikën e parëDownload Shift A 2020 me praktikën e parëDownload Shift B 2020 me praktikën e…

Read more

Udhezimet e MAS per Pandemine COVID-19

Informim drejtorëve për zbatimin trajnimDownload Rekomandime për mësimdhënie në internetDownload

Read more
llogaria perfundimtare per vitin kalendarik 2019

llogaria perfundimtare per vitin kalendarik 2019

LLOGARIA PERFUNDIMTARE PER VITIN KALENDARIK 2019Download

Read more

Why choose us

The top reasons for you to join us
Peer assessments
In many courses, the most meaningful assignments cannot be easily graded by a computer
Mastery learning
In many courses, the most meaningful assignments cannot be easily graded by a computer
Peer assessments
In many courses, the most meaningful assignments cannot be easily graded by a computer
online learning
In many courses, the most meaningful assignments cannot be easily graded by a computer