Struktura e shkollës (bordi i shkollës, këshilli i prindërve, këshilli i mësuesve, këshillat profesionale, këshillat e klasave, komuniteti i studentëve)

Anëtarët e Bordit Shkollor (mbiemri dhe mbiemri)

1.      Ферзије Леши

2.      Виолета Николоска

3.      Невзат Усеини

4.      Билјана Спасеска

5.      Марија Ашталкоска

6.      Астрит Даути

7.      Идриз Билали

8.      Кристина Маркоска Монеска

9.      Бојан Ковачески

10.  Минир Максутоски

11.  Сафет Ајдиноски

12.  Наташа Влаќеска

Anëtarët e Këshillit Prindër (emri dhe mbiemri)

1.      Идриз Билали

2.      Топузоска Тања

3.      Ванчо Богданоски

4.      Силвана Беќароска

5.      Халим Положани

6.      Тефик Далипи

7.      Влаќеска Наташа

8.      Сафет Ајдиноски

9.      Дашмир Насуфи

Aktivet profesionale

1. Aktiv në gjuhën dhe letërsinë maqedonase

2. Aktive në gjuhën dhe letërsinë shqipe

3. Pasuritë e gjuhës së huaj

4. Pasuri matematikore

5. Aktive në fizikë

6. Pasuri biologjike

7. Pasuri e historisë dhe gjeografisë

8. Pasuria në Informatikë dhe lëndë profesionale në Inxhinieri Elektrike

9. Aktiv në aktivitete sportive dhe sportive

10. Pasuri arti

11. Aktive në Sociologji, Qytetar, Paqe, Tolerancë dhe Mbrojtje, Psikologji

12. Pasuri e kimisë dhe teknologjisë kimike

13. Pasuri prej lëkure tekstili

14. Pasuria e profesionit juridik dhe tregtar ekonomik

15. Pasuri profesionale e shëndetit

Këshilla në klasë (numri i mësuesve)
134
Anëtarët e Komunitetit Studentor (Numri i Studentëve)
1300