Historia

Historiku i shkollës

Kush jemi

SHMK “Niko Nestor” është institucion i arsimit të mesëm i cili përfshin nxënësit nga Struga dhe më gjërë.

Ndodhet në pjesën periferike veriore të qytetit, përbri kryqëzimit të rrugëve magjistrale.

Shkolla është themeluar fillimisht si shkollë teknike e ndërtimit në vitin 1960 me katër paralele në gjuhën maqedone, e cila ka pësuar shumë transformime, gjatë zhvillimit të saj 50 vjeçar.

Në zhvillimin e tij në dekada ky institucion nga viti i themelimit deri në vitin 2006 shënon rritje të vazhdushme në raport me llojin dhe numrin e profileve arsimore, në numrin e nxënësve dhe gjuhëve në të cilat kryhet mësimi, SHMK “Niko Nestor” – Strugë ka qënë institucioni i vetëm i arsimit të mesëm në komunë me 2700 nxënës në tre gjuhë mësimore nga arsimi i përgjithshëm dhe profesional.

[element_heading_title _id="68361" title="Përse duhet të bëni zgjidhjen për ne" description="RFJFSlRJTUVUIERIRSBQUk9GSUxFVCBBUlNJTU9SRSBOw4sgU0hNS+KAnE5JS08gTkVTVE9S4oCdIFNUUlVHw4s=" style="center_color"]


DREJTIMI KIMI TEKNOLOGJI
- Teknik i kimi teknologjisë
- Bukëpjekës
DREJTIMI EKONOMI, DREJTËSI DHE TREGËTI
- Teknik i ekonomisë

DREJTIMI TEKSTIL - KONFEKSIONER
- Teknik i konfesionit
DREJTIMI NDËRTIMTARI–GJEODEZI
- Teknik i Arkitekturës
- Teknik i Gjeodezisë

DREJTIMI ELEKTROTEKNIKËS
- Elektroteknik për teknikë kompjuterike dhe Automatike
DREJTIM SHËNDETSORË - MJEKËSI
- Motër Medicinal

DREJTIM HOTELIERI - TURIZËM
- Kamarier
Scroll to Top